Poslovna suradnja

Diadema Croatia d.o.o. je poduzeće otvoreno za široki spektar poslovne suradnje. Distribuciju naših elektronskih svijeća (vječnih svjetala) uspješno smo riješili razgranatom mrežom poslovnih partnera i na taj način proširili dostupnost našeg proizvoda na tržištu. Dakako, dio proizvodnje distribuiramo i samostalno kroz našu veletrgovinu kojom pokrivamo cijeli teritorij Republike Hrvatske i šire, te na taj način ostvarujemo poslovnu suradnju.

Ukoliko ste i Vi zainteresirani za neki od oblika poslovne suradnje molimo Vas da koristite mogućnost kontakta!

Zahvaljujemo za pokazan interes!

Posjetite naš ured u Prelogu