Diafix super glue je tekuće trenutno ljepilo i novi je proizvod oduzeća Diadema Croatia d.o.o. Jednostavan je za uporabu, suši se trenutačno i lijepi snažno!

Diafix super glue je primjenjiv na gotovo svim površinama. Idealan je za plastiku, keramiku, metal, drvo, gumu, kožu, papir i još za mnogo toga.

Diafix super glue Vaše omiljene stvari drži u jednom komadu!All rights reserved (c) Diadema Croatia d.o.o                     Zalijepite Vaše omiljene predmete u nekoliko koraka | Rukovanje i skladištenje | Pakovanje | Info